Poesie: i sentieri di Monte Cammarata raccontati da Melina

SAN GIOVANNI GEMINI – L’impavida decina va crescendo e continua con entusiasmo ad affrontare salite e discese, respirando l’aria pulita e i profumi che il sottobosco di Monte Cammarata regala.
La Sig.ra Melina ci racconta, sempre attraverso le sue poesie, di come una semplice passeggiata nei boschi possa trasformarsi in un breve cammino spirituale o, ancora meglio, in una scalata alla ricerca delle piante e dei fiori più caratteristici.12179377_10206569505335203_462772728_n

“Un grazie, da parte di tutto il gruppo – afferma la Sig.ra Melina – va al Corpo Forestale che rende accessibili tutti i sentieri e ci da la possibilità di attraversarli. Un grazie va anche a tutti coloro che si impegnano a tenere pulita la Riserva Naturale, rispettandola come se fosse la propria casa, perché questo è un patrimonio che tutti ci invidiano. Voglio ringraziare di tutto cuore – continua Melina – coloro che vivono questa esperienza attraverso le mie poesie”.

Buona Lettura!

CROCETTA
All’impavida decina si aggregò Crocetta.
Pi arrivari tutti in cima a la vetta,

continuannu la nostra scalata,
com’era lu gruppu ormai abituata.

Partiammu tutti di casa Ciccarello,
ca è lu sintiaru quasi più bello;

ci truvammu li sparaci e li finucchiaddi,
pì cucinalli cu li cavatiaddi.

Cugliammu puru la valerianedda
pì putiri fari la nsalatedda,

e siccuamu di Teresa era lu compleannu,
a un certu puntu ni firmammu.

Ficimu cu la torta un bellu spuntinu,
pì arripusarini di lu lungu camminu.

Mentri l’acidduzzi pippitiavanu,
nuavutri chiacchiarivamu.

Turnammu a casa cu la menti netta,
e un imbocca al lupu anchi a Crocetta;

VIA CRUCIS A GARGIUFFE’
L’ultimu martedì di ogni misi,
un gruppu di fedeli animati di vera fedi
inizia la via crucis cU sentimenti veri.

Firmannusi a ogni stazioni
pì prigari cu devozioni,

accumpagnammu lu vangelu cu un bellu cantu
pì adurari miagliu lu santu.

Ognunu di nuavutri prega pì la famiglia sò,
e chiedi a lu signuri du pirdunarini, sì pò.
E quannu arriva la mè ura, patri miu,
aspettami ca viagnu iu.

C’è davveru un’attimosfera spirituali,
ca tutti nzemmula rinisciammu a criari.

Arrivati ai piadi di la cruci faciammu un girotondo,
e prigammu pì li piccati di tutto il mondo.

A la scinnuta la famiglia Barbassu,
appuiati cu la macchina a lu massu,

ni offrì lu panuzzu binidittu
ca ni mangiammu cu devozioni e pitittu,

accumpagnatu a un bellu caffè
pì arricriarini l’anima e lu cori vidè.

A CASA DI MELINA
L’ottu di Aprili pì Melina iurnata speciali:
a tuttu lu gruppu vonzi invitari

a casa sua pì pigliarini un caffè
cu tanti dolcini fatti da sè;

ma siccuamu anchi di Anna era lu compleannu,
puru la so torta ni mangiammu.

Ognunu appi la so reazioni
e davanti a lu caminettu ficimu conversazioni:

Mirella purtroppu era poco tranquilla,
e io mi dissi “a sta picciotti qualcosa l’assilla”;

mentri Melina distratta com’era
fici abbruciari la cafittera;

senza caffè arristò Graziella,
ca cu Nichì e Rosalia facianu comunella;

Virginia, Teresa, Adele e Anna
si programmavanu pi iri a la muntagna;

pì Melina fu davveru un pomeriggiu speciali
ca tutti nzemmula ci vuanzimu rigalari.

A la fini fici la spartizioni,
pi fari l’indomani colazioni.

Ni salutammu tutti in bellezza,
cu n’abbracciu e n’amichevole carezza.

Melina